Tècnics Especialistes en Treballs Verticals i Espais Confinats Serveis Inici Serveis Productes Formació Contacte TREBALLS DE REHABILITACIÓ Rehabilitació de balconades i cornises Realitzem reparacións de les afectacions tipiques produides per la degració del ferro dels forjats dels balcons o similars. El procés tipic consisteix en sanejat de la zona afectada, protecció del ferro malmes amb un producte pasibador, reconstrucció del forjat amb morter de reparació d’altes prestacions i finalitzan amb pintura. Proces de reparació