Tècnics Especialistes en Treballs Verticals i Espais Confinats Serveis Inici Serveis Productes Formació Contacte TREBALLS DE REHABILITACIÓ Construcció i reparació de claraboies Rehabilitació de patis interiors Rehabilitació de balconades i cornises Pintat de façanes principals i posteriors Neteja de façanes, vidres, rètols i monuments TREBALLS TÈCNICS ESPECIALITZATS Treballs en espais confinats, (inspeccions, neteges i reparacions de pous, sitges, xarxes de clavegueram) Treballs de soldadura elèctrica Reparació i substitució de baixants de PVC Realització de juntes de dilatació Instal·lació de xarxes d’aigua, electricitat i aire condicionat Impermeabilització, reparació e inspecció de terrats i cobertes Poda d’arbres en alçada INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS ESPECIALS Instal·lació de xemeneies Instal·lació de sistemes anticoloms (xarxes i punxes) Instal·lació de xarxes de protecció de caigudes d’objectes i despreniments Instal·lació de línies de vida en edificis en obres i en llocs de difícil accés Instal·lació d’ancoratges especials Fixació de plaques en façanes Construcció de vies ferrades ALTRES Formació, assessorament i reciclatge per a empreses i autònoms Inspeccions d’edificis amb informes i reportatges fotogràfics