Tècnics Especialistes en Treballs Verticals i Espais Confinats Serveis Inici Serveis Productes Formació Contacte TREBALLS TÈCNICS ESPECIALITZATS Treballs en espais confinats, (inspeccions, neteges i reparacions de pous, sitges, xarxes de clavegueram)