Tècnics Especialistes en Treballs Verticals i Espais Confinats Serveis Inici Serveis Productes Formació Contacte INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS ESPECIALS Instal·lació de sistemes anticoloms Actualment a les nostres ciutats patim les molesties d’aquest animals, que amb aparença inofensiva produeixen males olors, problemes de bruticia i salubritat i fins i tot molesties acustiques. Per aixó existeixen sistemes disuasoris per evitat que els coloms es posin en les cornises dels edificis i embrutin façanes, aceres, retols, estenedors, etc. També es podem evitar els problemes de nidificació en patis de llum, cameres de ventilació, etc. Aquest sistemes són principalment dos: Les puntxes i les xarxes. Aqui podeu veure diferents aplicacions.